REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Organizatorem zajęć jest AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN”.
2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko po dokonaniu wpłaty w wyznaczonym terminie.
3. Zapisanie się na zajęcia zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć , regulaminu pływalni i zjeżdzalni.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem.
5. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
6. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
7. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego, czepka, klapek, ręcznika oraz dopasowanych okularów pływackich.
8. Uczestnicy znajdujący się na terenie pływalni zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktora.
9. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10. Rzeczy wartościowe można pozostawić u prowadzącego zajęcia.
11. Opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach oświadczają, że są one zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie oraz informują prowadzącego o wszystkich dolegliwościach.
12. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu, organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
13. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
15. Osoby uczestniczące w zajęciach 2 razy w tygodniu, mogą odrobić maksymalnie 2 zajęcia w ciągu miesiąca. Osoby uczestniczące w zajęciach 1 raz w tygodniu, mogą odrobić maksymalnie 1 zajęcia w ciągu miesiąca. Odrabianie należy uzgadniać przez sms lub e-mail. Tylko zgłoszenie nieobecności przed zajęciami uprawnia do odrobienia tych zajęć.
16. Za nieobecności pieniądze nie zostaną zwrócone.
17. Płatności należy dokonać w wyznaczonym terminie przelewem na podane konto.

Copyright © AKADEMIA PŁYWANIA SWIM & FUN   |   created by kenigstudio